Profesní kvalifikace, certifikované odborné kurzy a používané metody

 • Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (měkké techniky, mobilizační techniky páteře a periferních kloubů)
 • Kurz senzomotorické stimulace (SMS)
 • Kurz Brügger techniky (Škola zad)
 • Kurz vývojové kineziologie a aplikované vývojové kineziologie u ramenního kloubu
 • Kurz manuální lymfodrenáže
 • Kurz tejpování
 • Kurz respirační fyzioterapie
 • Metoda L. Mojžíšové u bolestivých syndromů páteře
 • Kurz Kinesio Taping lymfatického systému
 • Stáž v rehabilitačním ústavu Luže- Košumberk zaměřená na ortopedické vady dětí metodou Schrothové
 • Specializační kvalifikační studium v oboru léčebné tělesné výchovy (atestace)
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie
 • Kurz SM systém MUDr. R. Smíška (cvičení s využitím pružných lan)

Potřebujete se objednat?

Objednat se můžete osobně, nebo nám zavolejte …